HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

 

 

JM Rektor na początku września 2023 r. wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) kolejnymi świadczeniami pieniężnymi. Świadczenia zostały przyznane zgodnie z zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac:

dr Magdalena Wujak (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „CEACAM6 as a novel therapeutic target to boost HO-1-mediated antioxidant defense in COPD”, opublikowaną w The American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine; 2023.
Punktacja MNiSW: 200.000.

dr Mirosława Cieślicka (udział 50%) z Wydziału Lekarskiego i dr Elżbieta Piskorska (udział 50%) z Wydziału Farmaceutycznego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Effect of supplementation with black chokeberry (Aronia melanocarpa) extract on inflammatory status and selected markers of iron metabolism in young football players: a randomized double-blind trial, opublikowaną w Nutrients; 2023: Vol. 15, nr 4, s. 1-13;, 975.
Punktacja MNiSW: 140.000.

dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „In vivo solid phase microextraction for therapeutic monitoring and pharmacometabolomic fingerprinting of lung during in vivo lung perfusion of FOLFOX”, opublikowaną w Journal of Pharmaceutical Analysis.
Punktacja MNiSW: 140.000.

dr Włodzimierz Gniłka, dr hab. Maciej Michalik, prof. UMK, prof. dr hab. Bartłomiej Kałużny (udział po 33%) z Wydziału Lekarskiego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „How does weight loss after bariatric surgery impact the ocular parameters? A review”, opublikowaną w Obesity Surgery”, 2023.
Punktacja MNiSW: 100.000.