HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje

 

w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

 JM Rektor w lipcu 2023 r. wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) kolejnymi świadczeniami pieniężnymi. Świadczenia zostały przyznane zgodnie z zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

 Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac:

 dr Agnieszka Kujawska (udział 60%), dr Sławomir Kujawski (udział 20%), prof. dr hab. Paweł Zalewski (udział 10%), prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska (udział 10%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. Relationship of the behavior of older participants with body composition change: Results of the second wave of the cognition of older people, education, recreational activities, nutrition,comorbidities, and functional capacity studies (COPERNICUS)”, opublikowaną w Nutrients; 2023, Vol. 15, nrb,s. 1-15 1834.

Punktacja MNiSW: 140.000.

mgr Jakub Gębalski (udział 25%), mgr Filip Graczyk (udział 5%), dr hab. Daniel Załuski, prof. UMK (udział 35%), prof. dr hab. Adam Buciński (udział 35%) z Wydziału Farmaceutycznego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Evaluation of the yield, chemical composition and biological properties of essential oil from bioreactor.grown cultures of Salvia apiana microshoots”,  opublikowaną w Scientific Reports;  2023 : Vol. 13, nr 1, s. 1-15; 7141.

Punktacja MNiSW: 140.000.


prof. dr hab. Aneta Krogulska (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego, za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.Introduction of complementary foods and the risk of sensitization and allergy in children up to three years of age”, opublikowaną w Nutrients; 2023 : Vol. 15, nr 9, s. 1-15; 2054.

Punktacja MNiSW: 140.000. 

dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.Exploring the crop epigenome : a comparison of DNA methylation profiling techniques” opublikowaną w Frontiers in Plant Science; 2023, Vol.14, s. 1-24 1181039.

Punktacja MNiSW: 100.000.

dr Marta Starczak (udział 50%), dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK (udział 50%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Global DNA 5-hydroxymethylcytosine level and its chromosomal distribution in four rye species”, opublikowaną w Journal of Experimental Botany; 2023.

Punktacja MNiSW: 140.000.

prof. dr hab. Sławomir Jeka (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiuza publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.Effects of filgotinib on semen parameters and sex hormones in male patients with inflammatory diseases: results from the phase 2, randomised, double-blind, placebo-controlled MANTA and MANTA-RAy studies”, opublikowaną w Annals of the Rheumatic Diseases; 2023.

Punktacja MNiSW: 200.000.

prof. dr hab. Sławomir Jeka (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiuza publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.Budget impact analysis and treatment availability with biosimilar TNF inhibitors in rheumatic diseases in Poland: real-world evidence using a nationwide database”, opublikowaną w Annals of the Rheumatic Diseases; 2023.

Punktacja MNiSW: 200.000. 

dr hab. Anna Bajek, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego,  za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „The future of polyoxymetalates for biological and chemical apllications, opublikowaną w Coordination Chemistry Reviews; 2023, Vol. 493, s.1-25 215306

Punktacja MNiSW: 200.000. 

dr hab. Mariusz Kowalewski, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Lekarskiegoza publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.Topical vancomycin for sternal wound infection prophylaxis: a systematic review and updated meta-analysis of over 40,000 cardiac surgery patients”, opublikowaną w Surgery; 2023.

Punktacja MNiSW: 100.000

 dr hab. Grzegorz Przybylski, prof. UMK (udział 50%), prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska (udział 50%) z Wydziału Lekarskiegoza publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.Pathological changes or technical artefacts? The problem of the heterogenous databases in COVID-19 CXR image analysis”, opublikowaną w Computer Methods and Programs in Biomedicine; 2023: Vol. 240, s.1-11; 107684.

Punktacja MNiSW: 100.000