HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

"Tajemnice tkanek człowieka okiem patologa” - podsumowanie warsztatów

"Tajemnice tkanek człowieka okiem patologa” - podsumowanie warsztatów

 
 

Uczniowie szkół średnich przygotowani (ubrani w fartuchy) do warsztatów w CM UMK
W czerwcu 2023 roku Katedra Patomorfologii jako jednostka CM UMK/ Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza, z inicjatywy własnej zorganizowała IV edycję warsztatów dla Uczniów Szkół Licealnych. W okresie od 12.06 do 22.06 przyjęliśmy 11 klas, łącznie 291 uczniów szkół bydgoskich oraz jedną z Torunia.

uczniowie szkół średnich przed warsztatami w CM UMK

Po przybyciu na miejsce każda klasa została poinformowana o planie zajęć, następnie lekarz przeprowadzał wykład na temat roli patomorfologa w procesie diagnostycznym oraz prezentował kilka reprezentatywnych obrazów mikroskopowych z ciekawymi jednostkami chorobowymi. Uczniowie mieli możliwość samodzielnie spojrzeć przez mikroskop i zidentyfikować obraz mikroskopowy. W trakcie wykładu rozdawane były także gadżety CM UMK sponsorowane przez Panią Prorektor CM. Po wykładzie następowała przerwa, podzielenie klasy na dwie grupy, przebranie się uczniów w jednorazowe stroje ochrony osobistej oraz przejście do laboratorium.

Pierwsza część klasy miała możliwość pracy praktycznej – wraz z wyszkolonym pracownikiem wykonywali wybrane barwienia histochemiczne na tkance skrojonej z kostek parafinowych. Druga natomiast była oprowadzana po laboratorium diagnostycznym i przeprowadzana przez wszystkie etapy przygotowywania preparatów histopatologicznych do diagnostyki. Po pól godzinie następowała wymiana grup tak, aby wszyscy uczniowie mieli możliwość doświadczenia każdej aktywności. 

Uczniowie szkół średnich podczas warsztatów w CM UMK
W cały proces warsztatowy zaangażowana była większość kadry szpitalnej oraz uczelnianej Jednostki. Na koniec warsztatów klasa na ręce opiekuna dostawała dyplom uczestnictwa wraz z podpisami wszystkich patronów przedsięwzięcia oraz wykonywaliśmy wspólne zdjęcie na pamiątkę.

 

Wydarzenie zostało objęte Patronatem:

- prof. dr hab. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej Prorektor ds. Collegium Medicum UMK

- prof. dr hab. Zbigniewa Włodarczyka Dziekana Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK

- dr n. o zdr. inż. Jacka Krysia Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr. Antoniego Jurasza

- Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego