HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Non omnis moriar ... żegnamy Profesor Barbarę Książkiewicz

Non omnis moriar ... żegnamy Profesor Barbarę Książkiewicz

 
Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr hab. Barbary Książkiewicz, prof. UMK

związanej z naszą Uczelnią przez większość życia zawodowego, Prodziekan Wydziału Lekarskiego. 
Żegnamy wybitną Klinicystkę, Uczoną, Nauczyciela akademickiego, która wniosła olbrzymi wkład w rozwój neurologii oraz w kształceniu kadr medycznych. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci! 
                                                                                                                                      Kolegium Dziekańskie,
                                                                                                                        Studenci i cała Społeczność akademicka
                                                                                                   Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

Msza święta 19.07.2023 r. o godz. 13:00 w Kościele p.w. św. Bonawentury,
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów ul. Inowrocławska 3,  Pakość.
Uroczystości pogrzebowe po mszy św.
Profesor Barbara Ksikiewicz

Profesor Barbara Książkiewicz urodziła się 26 lutego 1948 r.
Absolwentka II LO na Szwederowie, dyplom lekarza medycyny zdobyła w Akademii Medycznej w Gdańsku w 1973 r. Pracę zawodową zaczynała w przychodni przyzakładowej Zachem. Ze Szpitalem im. Jurasza była związana od 1974 r. Specjalizację z neurologii uzyskała w 1980 r. Odbywała staże m. in. w klinikach w Zurychu, Amsterdamie i Londynie. Była autorką programów nauczania neurologii. Dydaktyką zajmowała się od 1977 r. Ma w dorobku 130 publikacji, była współautorem kilku rozdziałów książek akademickich z zakresu neurologii dla studentów kierunku lekarskiego. Działalność badawczo-naukowa Pani Profesor koncentrowała się przede wszystkim na nieuraźnej, aparaturowej ocenie mózgu w ostrym okresie udaru mózgu. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1979r. na podstawie pracy: „Znaczenie rokownicze zachowania się objętości mózgu  w ostrych zespołach niedokrwiennych półkul mózgowych”, której promotorem był prof. Roman Mazur. Stopień doktora habilitowanego uzyskała w 1996 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej: ”Kliniczna metoda motoryki ogólnej ciała w ocenie udaru niedokrwiennego mózgu”. Od 1999 r. piastowała stanowisko Kierownika Katedry Neurologii, początkowo Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a następnie od 2004 r. do 2015 r. Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. W latach 1999-2015 pełniła funkcję Kierownika Kliniki Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Od 2000 r.  była zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w Bydgoszczy, a od 2004 r. profesora nadzwyczajnego UMK. Pełniła funkcję Prodziekana na Wydziale Lekarskim. Przez wiele lat była przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Radzie Collegium Medicum w Bydgoszczy. Po długiej i ciężkiej chorobie prof. Książkiewicz odeszła od nas 14 lipca 2023 r.