Konsultant wojewódzki

Konsultant wojewódzki

Grzegorz GrzeskDr hab. n. med. Grzegorz Grześk, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii i Terapii Wydziału Lekarskiego, został powołany do pełnienia funkcji Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej. Nominację na stanowisko wręczyła Wojewoda Ewa Mes.

Dr hab. n. med. Grzegorz Grześk od 2009 r. jest Kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej i Terapii Wydziału Lekarskiego. Posiada drugi stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych oraz tytuł specjalisty z zakresu kardiologii i farmakologii klinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz European Society for Clinical Investigation, International Society for Heart Research oraz European Society of Cardiology. Wielokrotnie otrzymywał nagrody naukowe Rektora UMK w Toruniu.