HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ

Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ

 

 

18 maja br. studenci kierunku biotechnologia medyczna II rok USM wraz z mgr Angeliką Gajewską i dr Katarzyną Bilińską, udali się z wizytą do Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie.

Główną działalnością naukową Centrum są badania w zakresie radiobiologii komórkowej, dozymetrii biologicznej, stres oksydacyjny oraz nanotoksykologia. Uczestnicy spotkania zapoznali się z wykonywaniem analiz częstości chromosomów dicentrycznych i mikrojąder za pomocą nowoczesnego oprogramowania MetaSystems. Zaznajomili się także z zastosowaniem systemów wizualizacji przyżyciowej hodowli komórkowej w metodach nanotoksykologii i biologii komórki oraz mieli okazję zobaczyć preparaty z ogniskami histonu gamma-H2AX i kometami pod mikroskopem konfokalnym.

Z niektórymi z tych metod studenci zapoznali się już w czasie zajęć z „Podstaw genotokyskologii medycznej” prowadzonych w ramach zajęć dydaktycznych w Zakładzie Genetyki Molekularnej Komórki, Katedry Genetyki Klinicznej.

Podczas pobytu miało miejsce spotkanie z pracownikami Centrum Radiobiologii i Dozymetrii Biologicznej ICHTJ m.in. z prof. dr hab. Marcinem Kruszewskim- kierownikiem CRDIB oraz dr Sławomirem Sommerem i dr Marią Wojewódzką. Świetnie wyposażone laboratoria oraz kompetentni mentorzy zapewnili doskonałe warunki do zdobywania nowej wiedzy.

Uczestnicy mieli również unikatową okazję  zobaczyć Stację Sterylizacji Radiacyjnej Wyrobów Medycznych i Przeszczepów (SSR) oraz wysłuchać prelekcji dr inż. Andrzeja Rafalskiego – kierownika SSR, który wytłumaczył oraz pokazał przebieg procesu sterylizacji radiacyjnej. SSR jest integralną częścią Zakładu Naukowego - Centrum Badań I Technologii Radiacyjnych IChTJ (CeBaTeRad – IChTJ). Jest to jedyny ośrodek w Polsce wykonujący sterylizację radiacyjną wysokoenergetycznymi elektronami przy użyciu akceleratora elektronów – Elektronika 10/10.

Wizyta w ICHTJ była wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń oraz zapoznania studentów z pracą w instytucie naukowym.

 

Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ
Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ Studenci Biotechnologii medycznej z wizytą w ICHTJ