HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

 

JM Rektor w maju 2023 r. wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) kolejnymi świadczeniami pieniężnymi. Świadczenia zostały przyznane zgodnie z zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie.

 Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac:

dr hab. Dariusz Nowak, prof. UMK (udział 60 %), dr Michał Gośliński (udział 40 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Averrhoa carambola L., Cyphomandra betacea, Myrciaria dubia as a source of bioactive compounds of antioxidant properties” opublikowaną w Foods, 2023 : Vol. 12, nr 4, s. 1-11; 753.
Punktacja MNiSW: 100.000

dr hab. Jan Zabrzyński, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Damage analysis of retrieved BioloxⓇdelta components used in hard and soft bearings” opublikowaną w Acta Biomaterialia, 2023 : Vol. 158, s. 827-842.
Punktacja MNiSW: 140.000

prof. dr hab.  Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Endemic or regionally limited bacterial and viral infections in haematopoietic stem-cell transplantation recipients : a Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation (WBMT) Review” opublikowaną w Lancet Haematology, 2023 : Vol. 10, nr 4, e84-94. 30.153.
Punktacja MNiSW: 200.000

prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Endemic or regionally limited parasitic and fungal infections in haematopoietic stem-cell transplantation recipients : a Worldwide Network for Blood and Marrow Transplantation (WBMT) Review” opublikowaną w Lancet Haematology, 2023 : Vol. 10, nr 4, e295-305. 30.153.
Punktacja MNiSW: 200.000