HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa

 

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) zaprasza zainteresowanych na konferencję pn. „Nowoczesna edukacja medyczna odpowiedzią na potrzeby zdrowotne społeczeństwa”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Celem konferencji jest odpowiedź na kluczowe pytanie: kto nas będzie leczył. Jest to na dziś jedno z najważniejszym wyzwań systemu ochrony zdrowia, przed którym stoi środowisko akademickie w Polsce. Jak przygotować pracowników ochrony zdrowia do pracy w nieprzewidywalnym i nieustannie zmieniającym się otoczeniu? W jakie kluczowe kompetencje muszą być wyposażeni pracownicy ochrony zdrowia? Jak zbalansować potrzeby ilościowe i jakościowe?

Poruszana tematyka dotyczyć będzie standardów kształcenia, udziału nowych technologii, interdyscyplinarności kluczowej dla dobrego funkcjonowania systemu, a także wyzwań związanych z komunikacją. Podsumowaniem  konferencji będą Rekomendacje przygotowane przez KRAUM.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji: UMW Nowoczesna Edukacja KRAUM – Nowoczesna Edukacja

KONFERENCJA REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH