HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Robot Da Vinci w Szpitalu Uniwersyteckim

Robot Da Vinci w Szpitalu Uniwersyteckim

 

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy rozpoczął operacje z użyciem robota chirurgicznego najnowszej IV generacji Da Vinci X. Dzięki tej inwestycji szpital dołączył do elitarnego grona 25 ośrodków w kraju, które wyposażone są w ten system i mogą zaoferować pacjentom leczenie chirurgiczne XXI wieku. Głównym obszarem zastosowaniem robota Da Vinci są operacje z zakresu urologii onkologicznej. To właśnie operacje urologiczne na czele z prostatektomią radykalną przyczyniły się do rozpowszechnienia chirurgii robotowej w medycynie. Poza urologią w Szpitalu Jurasza planowane jest wykorzystanie robota Da Vinci w celu przeprowadzania zabiegów kardiochirurgicznych, chirurgii dziecięcej, chirurgii ogólnej oraz chirurgii głowy i szyi. 

Prof. dr hab. Tomasz Drewa, Kierownik Kliniki Urologii Ogólnej i Onkologicznej - Robot chirurgiczny Da Vinci umożliwia poprawienie komfortu pracy operatora, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zmęczenie po zabiegu i wyższą powtarzalność wyników operacji. Wizualizacja pola operacyjnego jest uzyskiwana przy pomocy dwukanałowej kamery generującej przestrzenny, 10 krotnie powiększony obraz wysokiej rozdzielczości. Sterowanie narzędziami odbywa się przy zastosowaniu ergonomicznej konsoli, której zadaniem jest odwzorowanie ruchów chirurga przez wieloprzegubowe ramiona robota.

System DaVinci jest szczytowym osiągnięciem technologii inżynierii medycznej w chirurgii, a działanie robota Da Vinci jest kontrolowane przez układ sprzężonych wysokowydajnych 160 komputerów i algorytmów wykorzystujących sztuczną inteligencje.  Najważniejsze zalety systemu Da Vinci, czyli doskonała wizualizacja miejsca operowanego i wysoka precyzja ruchów narzędzi wyznaczają nowe standardy w chirurgii i przesuwają granice możliwości wykonania operacji. Zainstalowany w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jurasza robot Da Vinci jest jednym z dwóch certyfikowanych systemów w Bydgoszczy. Certyfikat amerykańskiego producenta firmy Intuitive Surgical gwarantuje niezawodne działanie, profesjonalne wyszkolenie zespołu i powtarzalną wysoką jakość  każdej operacji.

Głównym pomysłodawcą i koordynatorem programu chirurgii robotowej w Szpitalu im. Jurasza jest prof. Tomasz Drewa. Prof. Drewa jest pierwszym urologiem w Polsce, który w 2016 roku w Toruniu, rozpoczął wykonywanie zaawansowanych operacji w urologii onkologicznej takich jak cystektomia radykalna czy prostatektomia radykalna przy pomocy systemu Da Vinci. Z tego powodu powszechnie uznawany jest w naszym kraju za prekursora i osobę, która wdrożyła i upowszechniła technologię robotową w urologii. Dzięki ogromnej ilości wykonanych operacji, prof. Tomasz Drewa jest najbardziej doświadczonym w Polsce operatorem Da Vinci. Nasi pacjenci dzięki unikalnemu doświadczeniu i kompetencjom prof. Drewy będą poddawani zabiegom wykonywanym na najwyższym światowym poziomie. Gwarantuje to krótki czas zabiegu, małą inwazyjność i fenomenalny efekt czynnościowy, niemożliwy do osiągnięcia przy pomocy klasycznej czy nawet laparoskopowej chirurgii. Operacie urologiczne będą wykonywane przez Prof. Drewę z asystą dr hab. Jana Adamowicza. Z biegiem czasu będą szkolone kolejne zespoły operatorów, tak aby pokryć pełne zapotrzebowanie pacjentów. Klinika Urologii  jest jednostką uniwersytecką, która wykonuje najwięcej zaawansowanych zabiegów endoskopowych i laparoskopowych w regionie. Teraz, po wielu latach starań potencjał leczniczy Klinki, dzięki dostępowi do robota chirurgicznego DaVinci, ulegnie zwiększeniu i dostosowaniu do najlepszych światowych standardów. 

Zabieg z wykorzystaniem robota da vinci Zabieg z wykorzystaniem robota da vinci