HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Nasi Absolwenci i Studenci najlepsi w wiosennej edycji LEK-U!

Nasi Absolwenci i Studenci najlepsi w wiosennej edycji LEK-U!

Z przyjemnością i olbrzymią satysfakcją informujemy, że absolwenci i studenci kierunku lekarskiego Collegium Medicum UMK zajęli 1 miejsce w tegorocznej wiosennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) w ogólnym zestawieniu.

Dodatkowo nasi absolwenci i studenci zajęli 1 miejsce w kategorii lekarzy zdających po raz pierwszy.

Do egzaminu przystąpiło ogółem 305 naszych absolwentów i studentów a wynik pozytywny uzyskały 303 osoby. Średni wynik wyniósł 166,76 pkt a maksymalny aż 187 pkt.

Średni wynik absolwentów i studentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału przystępujących po raz pierwszy do LEKu wyniósł 168,38 pkt a najlepszy – 186 pkt.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Centrum Egzaminów Medycznych: https://www.cem.edu.pl/lep_s.php

Serdecznie gratulujemy zdającym oraz kadrze dydaktycznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wierzymy, że to wspaniałe osiągnięcie naszych absolwentów znajdzie swoje przełożenie w rankingach uczelni medycznych i będzie ważną wskazówką dla wszystkich tych, którzy wybierają się na studia medyczne.

Nasi górą!!!Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) jest egzaminem państwowym koniecznym do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce.


Do egzaminu przystąpiły w całym kraju 8483 osoby, uzyskując średnio 161,9 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 192 a minimalny 0 punktów. Dwustu czterdziestu sześciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 194 - 6 zadań zostało unieważnionych przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Terminy LEK wyznacza się corocznie w sesji wiosennej i jesiennej. W tym roku w sesji wiosennej egzamin odbył się 18 lutego. Zdający na rozwiązanie 200 zadań zamkniętych mieli 4 godziny. Dla uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 56 proc. maksymalnej liczby punktów z testu.