HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

 

JM Rektor w lutym 2023 r. wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) kolejnymi świadczeniami pieniężnymi. Świadczenia zostały przyznane zgodnie z zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz zarządzeniem nr 2 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych oraz prestiżowe osiągnięcia artystyczne lub konserwatorskie. 

Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac:

dr hab. Katarzyna Buszko, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Cardiovascular response to intravenous glucose injection during hemodialysis with assessment of entropy alterations” opublikowaną w Nutrients, 2022 : Vol. 14, nr 24, s. 1-13; 5362.
Punktacja: 140.000

dr Mirosława Cieślicka (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Effects of long-term supplementation of bovine colostrum on iron homeostasis, oxidative stress, and inflammation in female athletes: a placebo-controlled clinical trial” opublikowaną w Nutrients, 2023 : Vol. 15, nr 1, s. 1-13; 186.
Punktacja: 140.000

dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK (udział 45 %), dr Ewelina Zarakowska (udział 30%), dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK (udział 25%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Polystyrene nanoparticles: the mechanism of their genotoxicity in human peripheral blood mononuclear cells” opublikowaną w Nanotoxicology, 2022.
Punktacja: 140.000

dr Luiza Marek-Józefowicz (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Characteristics of pruritus in various clinical variants of psoriasis: final report of the binational, multicenter, cross-sectional study” opublikowaną w Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, 2023.
Punktacja: 140.000

dr Agnieszka Kujawska (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Association between pain and sarcopenia among adults aged ≥65 years from low- and middle-income countries” opublikowaną w Journals of Gerontology Series A -Biological Sciences and Medical Sciences, 2023.
Punktacja MNiSW: 140.000

dr hab. Eliano Navarese, prof. UMK (udział 43%) z Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Aldona Kubica (udział 5 %) z Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr Piotr Niezgoda, dr Piotr Adamski, prof. dr hab. Roman Junik (udział po 1%), dr hab. Grzegorz Przybylski, prof. UMK (udział 5 %), dr Marta Pilaczyńska-Cemel (udział 1%), prof. dr hab. Jacek Kubica (udział 43%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „PCSK9 inhibition during the inflammatory stage of SARS-CoV-2 infection” opublikowaną w Journal of the American College of Cardiology, 2023 : Vol. 81, nr 3, s. 224-234.
Punktacja: 200.000

dr Łukasz Pałkowski, dr Maciej Karolak (udział po 50%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Evaluation of antimicrobial properties of monocationic and dicationic surface-active ionic liquids” opublikowaną w Journal of Molecular Liquids, 2023 : Vol. 374, s. 1-8; 121300.
Punktacja: 100.000