HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023”

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023”

 

W dniach 11 - 14 maja 2023 odbędzie się VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej CEEM 2023. Miejscem kongresu będzie Bydgoskie  Centrum Targowo – Wystawiennicze.

Organizowane co dwa lata kongresy PTMR zyskały wysoką krajową i międzynarodową rangę. Są już na stałe wpisane do kalendarium prestiżowych kongresów medycyny ratunkowej wspieranych przez Światową Federację Medycyny Ratunkowej, Europejską Federację Medycyny Ratunkowej i szereg najwyższej rangi towarzystw naukowych z całego świata.

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, wysoki poziom merytoryczny Kongresu zagwarantuje bogata tematyka referatów naukowych, wygłoszonych przez światowej sławy wykładowców z kraju i zagranicy. Szczególne miejsce zostanie poświęcone tematyce związanej z medycyną pola walki, zagadnieniom dotyczącym praktycznym aspektom klinicznym pracy w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz problematyce zarządzania i koordynacji pracy szpitalnego oddziału ratunkowego. Planowane są również sesje poświęcone medycynie ratunkowej wieku dziecięcego, komunikacji medycznej w medycynie ratunkowej, edukacji i wiele innych. W programie Kongresu przewidujemy także sesję młodych lekarzy oraz studencką sesję plakatową. W ramach wydarzeń przedkongresowych, a także w trakcie trwania Kongresu, zaplanowana została również bogata oferta praktycznych warsztatów.

Zachęcamy zarówno lekarzy medycyny ratunkowej, jak i ratowników medycznych, pielęgniarki, lekarzy innych specjalności, studentów oraz wszystkich pracowników medycznych i zawodów pokrewnych, których praca lub działalność naukowa związana jest z medycyną ratunkową do aktywnego udziału w Kongresie oraz nadsyłania swoich prac w formie prezentacji ustnych i plakatowych.
Jesteśmy przekonani, że Kongres będzie niezwykle ważnym wydarzeniem również dla lokalnej społeczności akademickiej oraz stanie się forum wymiany doświadczeń wszystkich grup zawodowych związanych z medycyną ratunkową.

Więcej informacji>>

 

 

VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej „Central European Emergency Medicine 2023” plakat informujący - w tle zdjęcie Bydgoszczy