HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów przedklinicznych, klinicznych oraz praktycznego wykorzystania anatomii do nauki przedmiotów klinicznych

Szkolenia z zakresu prowadzenia zajęć z przedmiotów przedklinicznych, klinicznych oraz praktycznego wykorzystania anatomii do nauki przedmiotów klinicznych

 Zachęcamy do zapisywania się na niżej wymienione szkolenia:

  • Techniki badania ultrasonograficznego
  • Podnoszenia jakości kształcenia na kierunkach medycznych
  • Szkolenia z zakresu technik zabiegowych

 

1. Szkolenia skierowane są dla nauczycieli akademickich oraz specjalistów inżynieryjno-technicznych pracowników UMK zatrudnionych w ramach umowy o pracę.

2. Kryteria naboru uczestników: - minimum tytuł zawodowy mgr lub lekarz, - min. roczny staż pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego, - nauczanie przedmiotu zgodnie z tematyką szkolenia, - zatrudnienie min. do 30.09.2023r. w ramach umowy o pracę na stanowisku nauczyciel akademicki. Kryteria dodatkowe: doktorat, habilitacja, specjalizacja zgodna z programem jednostki, długość stażu pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego.

3. Szkolenia zostaną przeprowadzone stacjonarnie w Collegium Medicum UMK na bazie jednostek Wydziału Lekarskiego: Katedry Anatomii Prawidłowej, Katedry Radiologii i Diagnostyki Obrazowej oraz Katedry Urologii CM w Bydgoszczy.

4. Limit osób w grupie jest zależny od tematyki szkolenia.

5. Osoba do kontaktu: mgr Anna Szwesta (tel. 52 5853705, e-mail: anna.szwesta@cm.umk.pl) Realizacja szkoleń: marzec-wrzesień 2023r., dokładne daty zostaną podane w późniejszym terminie. UWAGA: Pierwszeństwo przyjęcia do grupy szkoleniowej będą miały osoby, które nie korzystały dotąd z innego wsparcia w ramach projektu “Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

pdfWięcej informacji >>