Sukces doktorantki

Sukces doktorantki

 

Mgr Magorzata Grochocka

Nasza doktorantka, mgr Małgorzata Grochocka, ze Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UMK, została przewodniczącą zarządu Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych na kadencję 2022/2023. Małgorzata Grochocka jest również członkinią Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz laureatką Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM) to ogólnopolska organizacja zrzeszającą delegatów reprezentujących samorządy doktorantów, związana również z Krajową Reprezentacją Doktorantów (KRD). Pani mgr Małgorzata Grochocka, współpracując z KRD, brała aktywny udział w przygotowaniu i realizacji II edycji Ogólnopolskich Targów Pracy Sektora Innowacyjnych Technologii Work&Science Forum (21.10.2022-17.11.2022), zarówno pod kątem promocyjnym, merytorycznym, jak również pozyskiwania partnerów oraz prowadziła jako Przewodnicząca Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych spotkanie Q&A z przedstawicielami firmy ADAMED.