Wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

Wnioski o stypendia dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.

 

Dział Nauki i Projektów CM uprzejmie informuje, że Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na finansowanie stypendiów ministra dla wybitnych młodych naukowców.

Program skierowany jest do  doktorantów oraz nauczycieli akademickich, którzy nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat i są zatrudnieni  w Collegium Medicum.

Wniosek o przyznanie stypendium można składać od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. poprzez Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania (system ZSUN/OSF), który zostanie otwarty 1 grudnia 2022 r.

Wersję papierową wniosku należy złożyć w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r. do Działu Nauki i Projektów CM  pokój nr 59. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane. 

Po weryfikacji i sprawdzeniu poprawności ostateczną wersję wniosku będzie można wygenerować w systemie OSF i przesłać  do  Działu Nauki i Projektów CM w celu uzyskania podpisu elektronicznego JM Rektora.

Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy (3 lata),
a maksymalna wysokość stypendium wynosi 5390 zł miesięcznie.

Wszystkie dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej   https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

W przypadku chęci aplikowania w ramach niniejszego konkursu, uprzejmie proszę
o kontakt  z p. Karoliną Kamińską (Dział Nauki i Projektów CM tel. 52 585-33-79;
e-mail: Karolina.Kaminska@cm.umk.pl
) do 15 grudnia 2022r.