Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne Rektora za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

JM Rektor w listopadzie wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) świadczeniami pieniężnymi zgodnymi z Zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

 

Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac:

dr Tomasz Wybranowski (udział 65%), mgr Jerzy Pyskir (udział 10%), dr Blanka Ziomkowska, dr Michał Cyrankiewicz, dr Maciej Bosek, mgr Marta Napiórkowska,  prof. dr hab. Stefan Kruszewski (udział po 5%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „A study of the oxidative processes in human plasma by time-resolved fluorescence spectroscopy” opublikowaną w Scientific Reports, 2022, Vol. 12, nr 1, s. 1-9; 9012.
Punktacja: 140.000

dr Agnieszka Woźniewicz (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Cross-cultural validity of the WHO-5 Well-Being Index and Euthymia Scale: a clinimetric analysis” opublikowaną w Journal of Affective Disorders, 2022.
Punktacja:140.000

 

dr Agata Światły-Błaszkiewicz (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Maternal serum proteomic profiles of pregnant women with type 1 diabetes” opublikowaną w Scientific Reports, 2022 : Vol. 12, nr 1, s. 1-11; 8696.
Punktacja: 140.000

 

dr hab. Emilia Mikołajewska, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikacje pt. „Recent advances in bipedal walking robots: review of gait, drive, sensors and control systems” opublikowaną w Sensor, 2022, Vol. 22, nr 12, s. 1-32; 4440.
Punktacja: 100.000

 

dr hab. Krzysztof Skowron, prof. UMK, dr Katarzyna Grudlewska-Buda (udział po 50%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt.  ”Transchromosomic bovines-]derived broadly neutralizing antibodies as potent biotherapeutics to counter important emerging viral pathogens with a special focus on SARS‐CoV‐2, MERS-CoV, Ebola, Zika, HIV-1, and influenza A virus” opublikowaną w Journal of Medical Virology, 2022.
Punktacja: 70.000

 

dr Sławomir Kujawski (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Rupture pressure values of cerebral arteries in the presence of unruptured intracranial aneurysm” opublikowaną w Scientific Reports, 2022: Vol. 12, nr 1, s. 1-9; 10294.
Punktacja: 140.000

 

dr hab. Artur Słomka, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Extracellular vesicles and circulating tumour cells - complementary liquid biopsies or standalone concepts?” w czasopiśmie Theranostics, 2022, vol. 12.
Punktacja: 140.000

 

prof. dr hab. Grzegorz Grześk (udział 40%), dr Daniel Rogowicz, dr Wojciech Gilewski (udział po 10%), dr Joanna Banach (udział 40%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „The importance of pharmacokinetics, pharmacodynamic and repetitive use of levosimendan” opublikowaną w Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, Vol. 153, s. 1-7 113391.
Punktacja: 100.000

 

dr hab. Barbara Bojko, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Metabolomic fingerprinting of porcine lung tissue during pre-clinical prolonged ex vivo lung perfusion using in vivo SPME coupled with LC-HRMS” opublikowaną w Journal of Pharmaceutical Analysis, 2022, Vol. 12, nr 3.
Punktacja: 140.000

 

prof. dr hab. Małgorzata Pawłowska (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Sofosbuvir-velpatasvir- voxilaprevir in adolescents 12 to 17 years old with HCV infection” opublikowaną w Hepatology, 2022, Vol. 76, nr 2, s. 445-455.
Punktacja: 200.000

 

dr hab. Anna Andruszkiewicz, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Health Behaviours among Nursing Students in Poland during the COVID-19 Pandemic” opublikowaną w Nutrients, 2022, Vol. 14, nr 13, s. 1-14 2638.
Punktacja: 140.000

 

dr Małgorzata Fopka-Kowalczyk (udział 80 %) z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK, prof. dr hab. Małgorzata Krajnik (udział 20%) z Wydziału Nauk o Zdrowiu za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „The Spiritual Supporter Scale as a new tool for assessing spiritual care competencies in professionals : design, validation, and psychometric evaluation” opublikowaną w Journal of Religion and Health, 2022.

 

dr hab. Mariusz Kowalewski, prof. UMK, dr Michalina Kołodziejczak (po 49 %), dr Przemysław Bławat, dr hab. Katarzyna Sierakowska, prof. UMK (po 1%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Permanent pacemaker implantation after valve and arrhythmia surgery in patients with pre-operative atrial fibrillation” opublikowaną w Heart Rhythm, 2022.
Punktacja: 140.000

 

dr hab. Mariusz Kowalewski, prof. UMK, dr Michalina Kołodziejczak (po 50 %) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Atrial fibrillation ablation improves late survival after concomitant cardiac surgery” opublikowaną w Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2022.
Punktacja: 140.000

 

prof. dr hab. Piotr Kamiński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Do the diverse environments of Baltic coastal zone affect hematological and biochemical alterations in the blood of mute swans (Cygnus olor)?” opublikowaną w Environmental Research, 2022, Vol. 214, nr 3, s. 1-10 114014.
Punktacja: 100.000

 

dr Dorota Gawenda-Kempczyńska (udział 70%),  dr Maciej Balcerek (udział 15%), dr hab. Tomasz Załuski, prof. UMK (udział 5%), dr hab. Daniel Załuskim, prof. UMK (udział 10%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Phenolic acids as chemotaxonomic markers able to differentiate the Euphrasia species” opublikowaną w Phytochemistry, 2022: Vol. 203, s. 1-13; 113342.
Punktacja: 100.000

 

dr Marcin Gackowski (udział 60%) z Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Karolina Szewczyk-Golec, prof. UMK (udział 30%) z Wydziału Lekarskiego, dr Katarzyna Mądra-Gackowska z Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Marcin Koba, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego (udział po 5%) za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Quantitative structure-activity relationship analysis of isosteviol-related compounds as activated coagulation factor X (FXa) inhibitors” opublikowaną w „Nutrients”, 2022: Vol. 14, nr 17, s. 1-15; 3521.
Punktacja: 140.000

prof. dr hab. Bartłomiej J. Kałużny (udział 70%) z Wydziału Lekarskiego, dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK (udział 30 %) z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt. „Swept-source OCT for corneal graft quantitative evaluation in the eye bank and the correlation of the measurements to pre-excision values” opublikowaną w Scientific Reports, 2022: Vol. 12, nr 1, s. 1-9; 14834.
Punktacja: 140.000