Nasi naukowcy wśród 2% najczęściej cytowanych na świecie!

Nasi naukowcy wśród 2% najczęściej cytowanych na świecie!

 

Amerykańscy badacze John P. A. Ioannidis ze Stanford University i Kevin W. Boyack z firmy SciTech Strategies oraz Jeroen Baas z wydawnictwa Elsevier stworzyli ogólnodostępną bazę danych obejmującą najlepszych naukowców pod względem wpływu cytowań publikacji, których są autorami, bądź współautorami.

Swoją pracę pt. Updated science-wide author databases of standardized citation indicators opublikowali w czasopiśmie PLOS Biology, będącym częścią wydawnictwa non-profit o otwartym dostępie.

W 2 procentach naukowców najlepszych w swojej dyscyplinie badawczej znajduje się ponad 159 tysięcy osób z uczelni i instytutów na całym świecie.

Autorzy opracowania, biorąc pod uwagę wiele wskaźników charakterystycznych dla badań cytowalności, stworzyli algorytm, na podstawie którego powstały dwie tabele, jedna z nich obejmuje znaczenie publikacji naukowca w czasie całej jego kariery zawodowej, druga dotyczy tych publikacji, które ukazały się w 2021 roku.

Miło nam poinformować, iż na liście z 2021 roku wśród nich znaleźli się naukowcy z Collegium Medicum UMK:

  • prof. Jan Styczyński (pozycja 34009)
  • prof. Eliano P. Navarese (pozycja 123262)
  • prof. Barbara Bojko (pozycja 192338)

Serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Ioannidis, J.P.A., Boyack, K., Baas, J. (2021) Updated science-wide author databases of standardized citation indicators: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3   

 

Najczęściej cytowani na świecie naukowcy - tekst w cudzysłowie