HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Zasady wydawania zaświadczeń o zarobkach

Zasady wydawania zaświadczeń o zarobkach

 

Mając na względzie uregulowanie zasad wypełniania oraz wydawania zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, na wniosek pracowników Collegium Medicum UMK, prosimy o przeanalizowanie terminu dostarczenia stosownych zaświadczeń do odpowiednich organów.

Druk zaświadczenia (jeżeli taki jest wymagany) powinien zostać dostarczony do Działu Płac CM osobiście lub jako załącznik drogą elektroniczną. Prośbę o wydanie zaświadczenia bez wymaganego druku można złożyć telefonicznie lub mailowo. Wypełnione zaświadczenie można odebrać wyłącznie osobiście lub po przedłożeniu pisemnego upoważnienia.

Zgodnie z art. 217 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, zaświadczenie będzie wydawane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia przedłożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o wcześniejsze przeanalizowanie terminu dostarczenia wypełnionego zaświadczenia do odpowiedniego organu, uwzględniając siedmiodniowy, maksymalny termin jego wypełnienia. O terminie realizacji decyduje data i kolejność wpływu wniosku do Działu Płac CM.

docWydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu1.27 MB