HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2023/2024

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2023/2024

 

Władze Uczelni wraz z Samorządem Studentów uprzejmie informują, że umowa ubezpieczenia studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC) na lata akademickie 2022/2023 i 2023/2024 została zawarta z firmą Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Roczna składka za ubezpieczenie studenta wynosi 39,00 zł i obejmuje rok akademicki 2023/2024,
tj. okres od 1 października 2023 r. do 30 września 2024 r. Wszyscy studenci, którzy przystąpią do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2023 r. będą objęci ochroną od dnia 1 października br.

Chcąc przystąpić do ubezpieczenia należy wykonać 4 kroki:

  1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.plzostała już uruchomiona)
  2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  3. Opłacić składkę
  4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail.

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:

-       wysokości składki,
-       warunków i zakresu ubezpieczenia,
-       wysokości świadczeń,
-       sposobie zgłaszania szkód,

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl

Uwzględniając charakter zajęć oraz związane z tym ryzyko, Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wykupili ww. ubezpieczenie.

docxzakres ubezpieczenia 2023/202473.35 KB

 

 

  II nabór na studia stacjonarne