Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2022/2023

Ubezpieczenie OC i NNW studentów 2022/2023

 

Roczna składka za ubezpieczenie studenta wynosi 39,00 zł i obejmuje rok akademicki 2022/2023,
tj. okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.
Wszyscy studenci, którzy przystąpią do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2022 r. będą objęci ochroną od dnia 1 października br.

Aby przystąpić do ubezpieczenia wystarczą 4 kroki:

  1. Wejść na stronę: cm.mentor.pl (platforma cm.mentor.pl zostanie uruchomiona od dnia
    30 września 2022 r.)
  2. Uzupełnić dane w formularzu ubezpieczeniowym
  3. Opłacić składkę
  4. Odebrać certyfikat wysłany na podany adres e-mail.

Wszystkie informacje szczegółowe nt.:
-          wysokości składki,
-          warunków i zakresu ubezpieczenia,
-          wysokości świadczeń,
-          sposobie zgłaszania szkód,

znajdują się na stronie: cm.mentor.pl 

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu Ustawy z 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W związku z powyższym Collegium Medicum UMK zaleca, aby studenci, w szczególności studenci odbywający praktyki, staże w podmiotach leczniczych, wykupili ww. ubezpieczenie.

docxZakres ubezpieczenia 2022/202373.4 KB

 

 

 

  II nabór na studia stacjonarne