HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

START – STYPENDIA DLA MŁODYCH UCZONYCH Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

 

Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań. Wysokość rocznego stypendium w ubiegłych latach wynosiła 28 000 zł.

Adresatami są wybitni młodzi uczeni ze znaczącymi sukcesami w swojej dziedzinie nauki, którzy:

  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe);
  • są doktorantami bądź doktorami w Polsce lub wykonują prace B+R w Polsce w podmiocie, którego jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku. Wiek ten może zostać przedłużony (zasady w regulaminie).

Wnioski o stypendium START należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego (bazy) udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl Wydrukowany wniosek z wymaganymi podpisami i załącznikami należy także przesłać do biura Fundacji.

Strona programu

Regulamin Programu Start 

Instrukcja przygotowania wniosku

Wnioski do weryfikacji i podpisu Rektora należy przesłać  na adres: projekty@cm.umk.pl. lub karolina.kaminska@cm.umk.pl. do dnia 17.10.2022.

Buty przy napisie "start"