21 września 2022 r. rusza rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie

21 września 2022 r. rusza rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie


Jak założyć firmę? Czy tylko człowiek przeżywa burzę hormonów? Kto kształtował życie polityczne w czasach II RP? Te i wiele innych tematów poruszą wykładowcy i wykładowczynie podczas wykładów ogólnouniwersyteckich. Z bogatej oferty zajęć proponowanych przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu można wybrać wykłady w języku polskim i angielskim.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie są doskonałą formą poszerzania wiedzy ogólnej. W ofercie na zbliżający się nowy rok akademicki znajdują się zagadnienia reprezentujące wszystkie dziedziny nauki rozwijane na naszej Uczelni. Starannie dobrana tematyka daje możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi osiągnięciami nauki światowej, zgłębienia problemów nurtujących współczesną cywilizację, wreszcie – samodoskonalenia, które nie ogranicza się tylko do zdobywania wiedzy, ale opiera się także na rozwijaniu umiejętności i kompetencji.

Studentki i studenci UMK mogą skorzystać z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich w zakresie szerszym niż wymagany. Jest to wyjątkowa szansa rozwoju osobistego, pogłębienia wiedzy i zdobywania umiejętności spoza zakresu wybranego kierunku studiów. Wykłady w języku angielskim dają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych, co może być szczególnie przydatne osobom, które rozważają wyjazd w ramach programu Erasmus+ lub udział w programie YUFE. Warto podkreślić, że udział w dodatkowych zajęciach jest bezpłatny, a ich nieukończenie nie ma wpływu na zaliczenie semestru.

Z ofertą zajęć ogólnouniwersyteckich w języku polskim i angielskim można zapoznać się na stronie https://www.umk.pl/studenci/zajecia-ogolnouniwersyteckie/.

Rejestracja na zajęcia ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2022/2023 rozpocznie się 21 września 2022 r. o godz. 12:00 w systemie USOS: https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0000000000. Chętni będą mogli zapisać się na zajęcia w języku polskim i w angielskim do 10 października 2022 r. do godz. 23:59.


Obecnie można zrobić więcej zajęć niż zakłada podstawa programowa bez dodatkowych opłat.

Rozbudowano ofertę zajęć w języku angielskim, co jest doskonałą okazją, aby sprawdzić swoje możliwości przed uczestnictwem w programach Erasmus+ czy YUFE.

Nieukończenie zajęć realizowanych w trybie dodatkowym nie ma wpływu na zaliczenie semestru.

Zapraszamy!