HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Katedra Medycyny Sądowej CM UMK ponownie w pracy na rzecz IPN

Katedra Medycyny Sądowej CM UMK ponownie w pracy na rzecz IPN

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Katedra Medycyny Sądowej CM UMK kierowana przez prof. dr hab. Tomasza Grzybowskiego została ponownie wyłoniona do realizacji badań genetyczno-identyfikacyjnych w ramach umowy ramowej zawieranej na najbliższe trzy lata. Świadczone usługi badawcze będą obejmowały m.in. identyfikację genetyczną materiału kostnego pochodzącego z ekshumowanych szczątków ludzkich oraz porównawczego materiału biologicznego pobranego od żyjących krewnych ofiar totalitaryzmów.

W ramach poprzedniej umowy ramowej zawartej z IPN dnia 6 kwietnia 2018 r. na okres czterech lat, Collegium Medium UMK występowało w roli Lidera Konsorcjum Uczelni Medycznych. Prace Konsorcjum w sposób znaczący przyczyniły się do zwiększenia skuteczności misji państwowej w postaci identyfikacji ofiar zbrodni komunistycznych, których tożsamość mogła zostać podana do publicznej wiadomości.

Dzięki badaniom wykonanym w Katedrze Medycyny Sądowej CM UMK, przywrócono świadomości narodowej pamięć o takich bohaterach jak Ludwik Augustyniak, Florian Dutkiewicz, Tadeusz Ośko, Lucjan i Zygmunt Marchel, Wojciech Stypuła i Stanisław Gutowski. Ogółem Konsorcjum prowadzone przez CM UMK wykonało badania 52 prób materiału kostnego oraz 558 prób materiału porównawczego. Usługi badawcze świadczone przez Katedrę Medycyny Sądowej uzyskały pozytywną ocenę podczas ostatniej ewaluacji działalności naukowej w dyscyplinie nauki medyczne (kryterium III). Eksperci Komisji Ewaluacji Nauki uznali, iż badania te były  interdyscyplinarne oraz miały istotny wymiar społeczny.

 Medycyna Sądowa - badanie