HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Kurs języka angielskiego medycznego online

Kurs języka angielskiego medycznego online

 

Centrum Języków Specjalistycznych w Medycynie przygotowało ofertę kursu języka angielskiego medycznego online z myślą o przyszłych kandydatach na studia medyczne pragnących rozpocząć naukę z solidnymi podstawami znajomości słownictwa opisującego budowę ludzkiego ciała, struktury i funkcje poszczególnych jego układów oraz możliwe schorzenia i nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.

Kurs obejmuje 30 godzin lekcyjnych zaplanowanych na 15 spotkań online w terminie od października/listopada 2022 do lutego 2023. Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych (np. 17.00 – 18.30) na platformie MS Teams.

Poszczególne zajęcia poświęcone będą konkretnemu układowi ciała ludzkiego, który słuchacze poznawać będą poprzez obejrzenie filmu instruktażowego 3D, przeczytanie krótkiego tekstu opisującego dany układ, wykonanie ćwiczeń związanych z poznanym słownictwem oraz konwersację stymulowaną przez lektora na temat możliwych schorzeń i nieprawidłowości. Po każdych zajęciach lektor przygotowuje krótki test online podsumowujący znajomość słownictwa z danego tematu lekcji motywując w ten sposób do systematycznego przyswajania wiedzy. Słownictwo będzie udostępniane słuchaczom za pośrednictwem aplikacji, dzięki której powtarzanie i zapamiętywanie będzie nie tylko owocne, ale i przyjemne.

Cena kursu obejmującego 30 godzin lekcyjnych to 690 zł.

Więcej szczegółów znajdą Państwo tutaj

Plakat

Uczmy się angielskiego - napis i stetoskop