HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej - wykłady i warsztaty

Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej - wykłady i warsztaty

 

W dniach 15-16 września 2022 r. w Bydgoszczy odbędzie się Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej organizowana przez Centrum Doskonałości Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „W Kierunku Medycyny Spersonalizowanej” Zakład Medycyny Regeneracyjnej, Katedry Urologii i Andrologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Medycyny Regeneracyjnej „Aksolotl”.
Uczestnicy, oprócz okazji do wysłuchania wykładów cenionych i znanych naukowców m.in. prof. Pawła Sachadyna, prof. Małgorzaty Borowiak, prof. Andrzeja Eljaszewicza, prof. Jakuba Rybki i innych, będą mieli także możliwość udziału w czterech warsztatach praktycznych z zakresu inżynierii tkankowej.
Szkoła Inżynierii Tkankowej i Medycyny Regeneracyjnej to najlepsze miejsce do uzyskania najnowszych informacji, a także wymiany osiągnięć i doświadczeń z innymi naukowcami na tematy z zakresu inżynierii tkankowej i medycyny regeneracyjnej.

Dla pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych przewidziane są bezpłatne miejsca.

Więcej informacji o kursie znajduje się w >>programie<<

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres zmr@cm.umk.pl do 12.09.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- adres e-mail i telefon kontaktowy
- wskazanie miejsca zatrudnienia
- oświadczenie o braku przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej jednostki organizacyjnej zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.

Informacja o warsztatach