HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii

 

Krajowa Izba Fizjoterapeutów wraz z czasopismem “Physiotherapy Review” zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu fizjoterapii. Celem konkursu jest wsparcie i popularyzacja osiągnięć absolwentów oraz zachęcenie ich do rozwoju naukowego. 
Zwycięskie prace zostaną nagrodzone wartościowymi nagrodami finansowymi, a manuskrypty przygotowane przez laureatów zostaną opublikowane w języku angielskim w czasopiśmie “Physiotherapy Review”, które znajduje się na liście czasopism punktowanych (20 pkt ministerialnych).

Konkurs skierowany jest do absolwentów kierunku fizjoterapia, którzy obronili pracę magisterską w roku akademickim 2021/2022 (najpóźniej do 30 września 2022).

Więcej informacj>>

 

Konkurs dla absolwentów