Jednorazowe świadczenia pieniężne za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych

Jednorazowe świadczenia pieniężne za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych
Rektor w sierpniu wyróżnił naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły) świadczeniami pieniężnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 25 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie jednorazowych świadczeń pieniężnych dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za publikacje w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach naukowych. 

Świadczenia pieniężne i dyplomy otrzymali następujący autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

mgr inż. Marzena Sykutera (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „Ritual drug use during Inca human sacrifices on Ampato mountain (Peru): results of a toxicological analysis” opublikowaną Journal of Archeological science:Reports, 2022 : Vol. 43, s. 1-10; 103415.
Punktacja:140.000

prof. dr hab. Olga Haus (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „Association of unbalanced translocation der(1;7) with germline GATA2 mutations” opublikowaną w Blood, 2021, Vol. 138, nr 23, s. 2441–2445.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 23.629
Punktacja: 200.000

dr hab. Piotr Kamiński, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „Biomarkers of oxidative stress, metabolic processes, and lysosomal activity in the muscle tissue of the great tit (Parus major) living in sodium industry and agricultural areas in Inowrocław region (central part of northern Poland)” opublikowaną w Environmental Research, 2022, Vol. 210, s. 1-11; 112907.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 6.498
Punktacja: 100.000

dr hab. Przemysław Krawczyk, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK (udział po 50%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „Synthesis, electrochemical, optical and biological properties of new carbazole derivatives” opublikowaną w Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2022 : Vol. 267 Part 2, Article 120497, s. 1-13.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 4.098
Punktacja: 100.000

dr Krzysztof Goryński (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: Polyamide noncoated device for adsorption-based microextraction and novel 3D printed thin-film microextraction supports” opublikowaną w Analytical Chemistry, 2022, Vol. 94, nr 6, s. 2764-2771.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 6.986
Punktacja: 140.000

dr Wioleta Stolarek, dr Michał Kasprzak, dr Joanna Sikora z Wydziału Lekarskiego,  prof. dr hab. Grzegorz Grześk z Wydziału Nauk o Zdrowiu (udział po 25%) za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „High on-treatment platelet reactivity to aspirin in patients after myocardial infarction” opublikowaną w Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, Vol. 147, s. 1-6; 112618.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 6.530
Punktacja: 100.000

dr Katarzyna Bilińska (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „Why does the omicron variant largely spare olfactory function? Implications for the pathogenesis of anosmia in COVID-19” opublikowaną w The Journal of Infectious Diseases, 2022.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 5.226
Punktacja: 140.000

dr hab. Katarzyna Skonieczna, prof. UMK (udział 40 %), dr Anna Duleba, prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (udział po 30 %) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt:  „Mitogenomic diversity in Czechs and Slovaks” opublikowaną w Forensic Science International”- Genetics 2022, 10.1016/j.fsigen.2022.102714.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 4.882
Punktacja: 140.000

dr Iga Hołyńska-Iwan (udział 60 %), dr hab. Dorota Olszewska-Słonina, prof. UMK (udział 40%) za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „The impact of Morus alba L. leaf extract on intestinal ion transport. An in vitro study” opublikowaną w Biomedicine & Pharmacotherapy, 2022, Vol. 147, s. 1-7; 112939.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 6.530
Punktacja: 100.000

dr Magdalena Wujak (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt:„Secreted protein acidic and rich in cysteine, a novel regulator of vascular cell function in pulmonary hypertension” opublikowaną w Circulation, 2022.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 29.690
Punktacja: 200.000

prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za publikację w prestiżowym czasopiśmie naukowym pt: „Recommendations for the management of COVID-19 in patients with haematological malignancies or haematopoietic cell transplantation, from the 2021 European Conference on Infections in Leukaemia (ECIL 9)” opublikowaną w Leukemia, 2022.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor: 11.528
Punktacja: 200.000