Światowy Dzień Krwiodawcy

Światowy Dzień Krwiodawcy

 

Corocznie 14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Krwiodawcy ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia, w dniu urodzin Karla Landsteinera, austriackiego immunologa i laureata Nagrody Nobla za odkrycie grup krwi.

Dzień ten jest doskonałą okazją, która przyczynia się do podniesienia globalnej świadomości na temat potrzeby zapewnienia bezpiecznej krwi i produktów krwiopochodnych do transfuzji. Jednocześnie to święto podkreśla kluczowy i dobrowolny wkład dawców krwi w krajowy system opieki zdrowotnej i wspiera organizacje zrzeszające dawców krwi w tym te pozarządowe, propagujące honorowe krwiodawstwo.

Krew i produkty krwiopochodne są niezbędne do:

  • skutecznego leczenia kobiet cierpiących na krwawienia związane z ciążą i porodem;
  • pacjentów z chorobami krwi i szpiku kostnego,
  • pacjentów z dziedzicznymi zaburzeniami hemoglobiny i stanami niedoboru odporności;
  • ofiar nagłych wypadków i katastrof;
  • a także pacjentów poddawanych zaawansowanym zabiegom medycznym i chirurgicznym.

Wszystkie kraje potrzebują dobrowolnych, nieodpłatnych dawców krwi, po to aby każdemu kto potrzebuje transfuzji, umożliwić dostęp do bezpiecznej krwi. Skuteczny program krwiodawstwa, w którym aktywnie uczestniczą krwiodawcy jest kluczowy dla zaspokojenia potrzeby transfuzji krwi w czasie pokoju, jak również w sytuacjach kryzysowych lub katastrof, gdy występuje gwałtowny wzrost zapotrzebowania na krew.

W Światowym Dniu Krwiodawcy dziękujemy wszystkim krwiodawcom za ich bezinteresowny udział w idei dobrowolnego dzielenia się tak cennym i niepowtarzalnym darem życia, jakim jest krew.  

dawca krwi