Sukcesy studentek Naukowego Koła Opieki Paliatywnej

Sukcesy studentek Naukowego Koła Opieki Paliatywnej

 

Dnia 9.04 odbyła się III Studencka Konferencja Medycyny Paliatywnej w Gdańsku.
W Konferencji w sesji Case Report brały udział Klaudia Zawodniak prezentująca przypadek zatytułowany „Pacjentka z bólem kości - czy to może być śmiertelna choroba?” oraz Weronika Kowalska z pracą pod tytułem „Wieloletnie przeżycie pacjentki z niedrobnokomórkowym rakiem płuca - czyli zalety terapii celowanej”. Przygotowania do udziału w Konferencji odbywały się pod czujnym okiem lek. Agnieszki Nowakowskiej-Arendt. Studentki Naukowego Koła Opieki Paliatywnej wywalczyły: Weronika Kowalska - pierwsze miejsce, Klaudia Zawodniak - wyróżnienie.
W dniach 27-28.05 odbyła się XI edycja Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Wejrzenie w Nowotworzenie” organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Genetyki Nowotworów działające przy Zakładzie Genetyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członkinie Studenckiego Koła Opieki Paliatywnej: Weronika Kowalska i Klaudia Zawodniak zaprezentowały prace, kolejno „W poszukiwaniu idealnego schematu terapii celowanej w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca - Inhibitory Kinazy Tyrozynowej nadzieją pacjentki w IV stadium zaawansowania nowotworu”, „Czy e-papierosy i produkty tytoniowe oparte na podgrzewaniu tytoniu powinny mieć obrazki raka płuc na opakowaniu?”.
Mamy przyjemność poinformować, że Weronika Kowalska zajęła pierwsze miejsce w sesji Przypadków Klinicznych, a Klaudia Zawodniak zdobyła wyróżnienie w sesji Aspektów Ogólnomedycznych. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki opiece merytorycznej lek. Agnieszki Nowakowskiej Arendt.

K.Zawodniak1 W.Kowalska1
dyplom dyplom