I. Kongres Humanizacji Medycyny

I. Kongres Humanizacji Medycyny

 

W dniach 9-10 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się I. Kongres Humanizacji Medycyny.

Celem Kongresu jest podjęcie tematyki dotyczącej odpowiedniej komunikacji w ochronie zdrowia.

Podczas wydarzenia eksperci podejmą próbę zidentyfikowania słabych i silnych stron wdrażania idei humanizacji z perspektywy pracowników jednostek ochrony zdrowia, uwzględniając również rolę kształcenia studentów i kształcenia podyplomowego.

Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną także wyniki badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Warszawski na zlecenie Ministra Zdrowia, mającego na celu dokonanie oceny stopnia humanizacji medycyny w zakresie wykonywanych zawodów medycznych i zespołów terapeutycznych, ze szczególnym uwzględnieniem relacji zespół medyczny-pacjent.

Więcej informacji o Kongresie>>

Baner I Kongres Humanizacji Medycyny