Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje w kwietniu

Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje w kwietniu


Rektor w kwietniu wyróżnił stypendiami naukowców z Collegium Medicum UMK (autorów indywidualnych i zespoły), których publikacje uzyskały 200 lub 140 punktów według ministerialnego wykazu czasopism punktowanych.

 

Stypendia i dyplomy otrzymali autorzy prac z Collegium Medicum UMK:

prof. dr hab. Jan Styczyński (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za wysoko punktowaną publikację naukową: „Management of adults and children receiving CAR T-cell therapy : 2021 best practice recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE) and the European Haematology Association (EHA)” opublikowaną w „Annals of Oncology”, 2022, Vol. 33, nr 3, s. 259-275
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 32.976
Punktacja: 200

 

prof. dr hab. Marta Pokrywczyńska (udział 5%), prof. dr hab. Tomasz Drewa (udział 5%),  dr hab. Jan Adamowicz, prof. UMK (udział 85%) z Wydziału Lekarskiego, dr hab. Krzysztof Koper, prof. UMK (udział 5%), z Wydziału Nauk o Zdrowiu za wysoko punktowaną publikację naukową: „Application of graphene in tissue engineering of the nervous system” opublikowaną w „International  Journal of  Molecular Sciences”, 2022, Vol. 23, nr 1, s. 1-27; 33.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 5.923
Punktacja: 140

 

dr hab. Dorota Kozielewicz, prof. UMK (udział 85%), dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk (udział 15%) z Wydziału Lekarskiego  za wysoko punktowaną publikację naukową „Demographic and clinical overview of hospitalized COVID-19 patients during the first 17 months of the pandemic in Poland” opublikowaną w „Journal of Clinical Medicine”, 2022, Vol. 11, nr 1, s. 1-12 117
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 4.241
Punktacja: 140

 

dr Anna Dąbrowska (udział 20%), dr hab. Maciej Harat, prof. UMK (udział 80%), z Wydziału Lekarskiego za wysoko punktowaną publikację naukową: „High-grade gliomas in children - a multi-institutional Polish study” opublikowaną w „Cancers”, 2021, Vol. 13, nr 9, s. 1-15; 2062
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 6.639
Punktacja: 140

 

dr Tomasz Wandtke (udział 49%), mgr Ewelina Wędrowska (udział 49%), dr hab. Grzegorz Przybylski, prof. UMK (udział 1%), dr hab. Piotr Kopiński, prof. UMK (udział 1%) z Wydziału Lekarskiego za wysoko punktowaną publikację naukową: „Aptamers: diagnostic and therapeutic solution in SARS-CoV-2.” opublikowaną w „International  Journal of  Molecular Sciences”, 2022, Vol. 23, nr 3, s. 1-28; 1412.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 5.923
Punktacja: 140

 

lek. Łukasz Szukalski (udział 100%) z Wydziału Lekarskiego za wysoko punktowaną publikację naukową: „Outcome of SARS-CoV-2-infected polish patients with chronic lymphocytic leukemia” opublikowaną w „Cancers”, 2022, Vol. 14, nr 3, s. 1-13; 558
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 6.639
Punktacja: 140

 

prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (udział 50%) z Wydziału Lekarskiego, dr Joanna Karłowska-Pik (udział 50%) z Wydziału Matematyki i Informatyki za wysoko punktowaną publikację naukową: „Overlapping association signals in the genetics of hair-related phenotypes in humans and their relevance to predictive DNA analysis” opublikowaną w „Forensic Science International: Genetics”, 2022 : 102693.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 4.882
Punktacja: 140

 

dr hab. Przemysław Krawczyk, prof. UMK (udział 100%) z Wydziału Farmaceutycznego; za wysoko punktowaną publikację naukową: „Multifunctional oxazolone derivative as an optical Amplifier, generator, and modulator” opublikowaną w „The Journal of Physical Chemistry B”, 2022.
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, Impact Factor ISI 2.991
Punktacja: 140

 Stypendia rektora