IV Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych

IV Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych

 

6 kwietnia 2022r. odbyła się już IV Gala Kół Naukowych oraz Targi Kół Naukowych zorganizowane przez Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego Collegium Medicum UMK.

Gala rozpoczęła się powitaniem uczestników przez opiekuna Studenckiego Towarzystwa Naukowego prof. Wojciecha Ślusarczyka oraz wykładem inauguracyjnym, który wygłosił prof. dr hab. Jan Styczyński, kierownik Zakładu Onkologii Klinicznej i Eksperymentalnej w Katedrze Pediatrii, Hematologii i Onkologii.

Następnie podsumowaliśmy rok akademicki 2020/2021. Studentom należącym do STN udało się:

  • zorganizować 4 konferencje naukowe,
  • wystąpić 152 razy na konferencjach,
  • opublikować 43 artykuły,
  • prowadzić liczne mini granty w ramach Studenckich Badań Naukowych.

Na końcu nagrodziliśmy najbardziej aktywne koła naukowe oraz pierwszy raz przyznaliśmy nagrodę dla najlepszego przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego.  

  • Najlepsze SKN CM UMK - SKN Geriatrii
  • Najlepsze SKN WF - SKN Farmakognozji
  • Najlepsze SKN WL - SKN Alergologii i Gastroenterologii Dziecięcej
  • Najlepsze SKN WNoZ - SKN Geriatrii
  • Najlepszy przewodniczący SKN - Julia Graczyk

Drugą częścią spotkania były Targi Kół Naukowych, podczas których studenci mogli poznać ofertę SKN oraz porozmawiać z ich przedstawicielami.

Dziękujemy, że swoją obecnością zaszczycili nas: Prorektor ds. Studenckich prof. dr hab. Beata Przyborowska, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego prof. dr hab. Stefan Kruszewski, Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr hab. Alina Borkowska, Opiekun STN dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK, prof. dr hab. Jan Styczyński a także opiekunowie Studenckich Kół Naukowych.

Dziękujemy również wszystkim studentom za przybycie i za zaangażowanie. 

 

 

4 14.04 27
114.04 314.04 514.04
1614.04 1714.04 2414.04