Uniwersytecka Gala Charytatywna – „Gala Copernicana 2022”

Uniwersytecka Gala Charytatywna – „Gala Copernicana 2022”

 

Samorząd Studencki wraz z Samorządem Doktorantów UMK zaprasza całą społeczność akademicką na Uniwersytecką Galę Charytatywną, która odbędzie się 23.03.2022 w auli UMK.

Gala Copernicana to plebiscyt, który ma na celu wyłonienie wyjątkowych osób i instytucji, które zostały zgłoszone i wybrane przez środowisko akademickie. Podczas gali zostaną wręczone statuetki w ośmiu kategoriach:

  1. Najlepszy dziekanat
  2. Najlepszy wykładowca
  3. Najlepiej zorganizowana katedra
  4. Najlepsze koło naukowe
  5. Wzór studenta
  6. Wzór doktoranta
  7. Najlepszy studencki projekt
  8. Najlepszy prodziekan ds. Studenckich

Wydział, który wykaże się największą ilością zgłoszeń i liczbą nagrodzonych laureatów, otrzyma tytuł Najlepszego Wydziału 2022 roku.

Uroczystość ma również akcent charytatywny. W tym roku cały dochód z licytacji, które odbędą się podczas Gali, zostanie przeznaczony na fundację "Kot". Ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie odbędzie się również zbiórka funduszy na rzecz uchodźców z Ukrainy w ramach akcji #napomocUkrainie, która będzie prowadzona we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem. Biletem wstępu na Galę Copernicana będzie wpłata na ten cel.

Więcej informacji: www.samorzad.umk.pl/gala-2022

 

Gala Copernicana