Światowy Dzień Zespołu Downa

Światowy Dzień Zespołu Downa

 

Światowy Dzień Zespołu Downa
 21 marca obchodzimy Światowy Dzień Zespołu Downa. Większości z nas, ta data kojarzy się z pierwszym dniem wiosny. Jednakże jest to również dzień, akcentujący szczególne potrzeby osób z zespołem Downa. Święto to zostało ustanowione w 2005r. z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012r. patronat nad wydarzeniem objęła Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Zespół Downa to najbardziej znana i rozpowszechniona anomalia chromosomalna. Jej przyczyną jest nadmiar materiału genetycznego pod postacią dodatkowego chromosomu pary 21 - stąd też wzięła się data obchodów dnia. Jego ideą przewodnią jest zwrócenie społecznej uwagi na osoby dotknięte schorzeniem oraz zwiększenie świadomości o chorobie i promowanie uczestnictwa osób z Zespołem Downa w życiu społecznym.  

Bydgoski akcent obchodów tego szczególnego dnia odbędzie się przy współuczestnictwie naukowców naszej uczelni. 21 marca br. pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego odbędzie się spotkanie, którego celem jest  wzmocnienie społecznej świadomości tematu. Podczas uroczystości profesor Olga Haus, kierownik Katedry Genetyki Klinicznej CM UMK, wygłosi wykład „Co nowego w genetyce i leczeniu zespołu Downa”. W trakcie obchodów zostaną wręczone odznaczenia państwowe i wyróżnienia dla osób szczególnie zaangażowanych w działania na rzecz środowiska osób z Zespołem Downa. w uroczystości bedzie brał udział dr Andrzej Lewandowski kierownik Zakładu Podstaw Kultury fizycznej, organizator wielu imprez dla osób z Zespołem Downa (miedzy innymi spływu kajakowego). Uroczystość odbędzie się 21.03.2022 o godz. 10.00 w Sali Bydgoskiego Marca ’81 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 3.

 Program spotkania:
10:00   Powitanie - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Ks. Biskup

10:20  Wręczenie medali i wyróżnień

11:00  Występ artystyczny grupy Dziecięce Graffiti

11:30  Co nowego w genetyce i leczeniu zespołu Downa prof.  dr hab. n. med. Olgi Haus kierownika Katedry Genetyki  Klinicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 12:15  Mieszkania chronione jako forma usług społecznych w drodze do samodzielności – realizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni" - Małgorzata Ustrzyńska, Dorota Goldstrom-Matuszak Zespół ds. Mieszkalnictwa Wspieranego, MOPS Gdynia  

12:50  Praca osób niepełnosprawnych w Zakładzie Aktywności Zawodowej  w Bydgoszczy, historia i dzień dzisiejszy– Krzysztof Ciężki, kierownik ZAZ Bydgoszcz 

13:30 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych – Paweł Bednarski Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych.

14:00 Zakończenie.

 slajder wiatowy dzie zespou downa 2022