HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Konkurs „Mobilności dla doktorantów”

Konkurs „Mobilności dla doktorantów”

 

 

Konkurs organizowany jest w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych staży badawczych w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającego od 2 do 8 tygodni stażu badawczego w zagranicznej instytucji naukowej. Finansowaniu podlegają koszty podróży oraz pobytu. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach uniwersyteckiego centrum doskonałości.

Nabór wniosków trwa od 14 marca do 11 kwietnia.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem wsparcia mogą składać wnioski poprzez formularz zgłoszeniowy.

W czasie trwania naboru zapraszamy na konsultacje. Dyżur będzie pełnić pan dr hab. Grzegorz Bobiński, prof. UMK. Dyżur odbywać się będzie poprzez msTeams.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci_ds@umk.pl

Wsparcie administracyjne: mgr Joanna Bożejewicz tel.: 56 611 31 31

Młodzi ludzie prowadzą dyskusję nad zadaniem i siedzą wokół stołu.