Sympozjum Alergii na Pokarmy

Sympozjum Alergii na Pokarmy

 

 

W dniach 25-26 marca 2022 odbędzie się  XI Międzynarodowe  Sympozjum Alergii na Pokarmy. Sympozjum kierowane jest do specjalistów alergologów, pediatrów, gastrologów, internistów oraz lekarzy rodzinnych zainteresowanych tematyką alergii pokarmowych i chorób towarzyszących.

Sytuacja pandemiczna, a przede wszystkim troska o zdrowie i życie uczestników, sprawia że Sympozjum organizowane jest w trybie on-line.

Wybrane wiodące tematy spotkania:

- aktualne badania epidemiologiczne w alergiach i nietolerancjach pokarmowych,

- etiopatogeneza alergii na pokarmy,

- anafilaksja po pokarmowa,

- alergie krzyżowe,

- choroby układu oddechowego a nadwrażliwości na pokarmy,

- choroby skóry a nadwrażliwość na pokarmy,

- alergia pokarmowa w różnych specjalnościach medycznych,

- postępowania dietetyczne w diagnostyce i leczeniu alergii pokarmowych,

- diagnostyka komponentowa,

- nowe metody diagnostyczne, w tym diagnostyka epitopowa,

- immunoterapia w nadwrażliwości na pokarmy,

- studium przypadków klinicznych.

Więcej informacji: https://sympozjumanp.pl/

 

Orzeszki ziemne