Zmarł prof. Władimir Bożiłow

Zmarł prof. Władimir Bożiłow

Ze smutkiem informujemy, że dnia 12 lutego 2022 roku w wieku 88 lat zmarł prof. dr hab. n. med. Władimir Bożiłow, pierwszy kierownik i organizator Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy (1984-2003) oraz Prodziekan Wydziału Lekarskiego (1984-1988). 

prof. BożiłowProf. Władimir Bożiłow urodził się 17 maja 1933 roku w Gabrowie w Bułgarii. Studia medyczne ukończył w Sofii w 1959 roku. Doświadczenia naukowe w zakresie antropologii i antropometrii zdobył w Instytucie Antropologii PAN we Wrocławiu, gdzie pracował jako adiunkt w latach 1964-1969. Był również członkiem Rady Naukowej Instytutu oraz Komitetu Antropologicznego PAN.

Podczas piastowania stanowiska kierownika, pracownicy Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii opublikowali ponad 100 prac naukowych oraz brali czynny udział w konferencjach krajowych, a także kongresach międzynarodowych. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w powyższych latach była również organizatorem 8 konferencji naukowych z udziałem gości zagranicznych. Profesor był autorem wielu prac naukowych, podręczników i skryptów akademickich, oraz promotorem licznych prac doktorskich. Prof. Władimir Bożiłow współpracował m.in. z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Katedrą Anatomii Uniwersytetu Medycznego w Sofii, Instytutem Antropologii Uniwersytetu Poznańskiego im. A. Mickiewicza i Uniwersytetem Łódzkim.

Dydaktyka była dla niego prawdziwą pasją. Rozpoczął ją jeszcze jako student w 1954 r. w Sofii w Zakładzie Anatomii Wydziału Lekarskiego, po wcześniej ukończonym Studium Bibliotekarstwa i Informacji Naukowej. Prof. Władimir Bożiłow słynął z wielkiej życzliwości dla swoich studentów.

Za swoją wieloletnią pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną, otrzymał wiele nagród w tym liczne nagrody rektorskie, a także dwie indywidualne nagrody Ministra Zdrowia, oraz odznaczenia państwowe takie jak Złoty Krzyż Zasługi oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 19 lutego 2022 roku, o godzinie 10.30 w kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ul. Kaplicznej 1 na Siernieczku w Bydgoszczy.

prof. Bożiłow z pracownikami Katedry