HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Obowiązek szczepień przeciwko Covid-19

Obowiązek szczepień przeciwko Covid-19

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, uprzejmie przypominam, że obowiązkowi szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:

1.      osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego,

2.      osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

3.      studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232).

Obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu należy poddać się w terminie nie późniejszym niż do dnia 1 marca 2022 roku.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Kornelia Kędziora – Kornatowska

 

docxObowiązek szczepień71.85 KB

pdfObowiązek szczepień506.84 KB

 

Szczepienie kobiety