HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Szkoła cytometrii „Cytometria przepływowa - podstawowe narzędzie badawcze”

Szkoła cytometrii „Cytometria przepływowa - podstawowe narzędzie badawcze”

 Centrum Doskonałości „W kierunku medycyny spersonalizowanej” oraz Katedra Immunologii  CM organizuje w dniach 14-18.02.2022  Szkołę cytometrii „Cytometria przepływowa - podstawowe narzędzie badawcze”.

Dla pracowników naukowych UMK, nie będących członkami żadnego Centrum Doskonałości ani Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych przeznaczonych jest 10 bezpłatnych miejsc.

Więcej informacji o kursie znajduje się w załączonym programie.

Zgłoszenia należy przesyłać e-mailem na adres topermed@cm.umk.pl do 21.01.2022 r.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko
- adres e-mail i telefon kontaktowy
- wskazanie miejsca zatrudnienia
- oświadczenie o braku  przynależności do żadnego z Centrów Doskonałości i Zespołu badawczego w ramach wyłaniających się pól badawczych
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

UWAGA!
Decyduje kolejność zgłoszeń! W przypadku dużej liczby zgłoszeń z jednej jednostki organizacyjnej zastrzegamy sobie prawo do proporcjonalnego podziału miejsc.

pdfProgram "Szkoła cytometrii" 591.59 KB

Pipeta z różowym płynem nad probówkami