Godziny rektorskie 07.01.2022

Godziny rektorskie 07.01.2022

 

Decyzją Rektora UMK, Pana Profesora Andrzeja Sokali, ustanowione zostają godziny rektorskie w dniu 7 stycznia 2022 roku (piątek) dla wszystkich studentów Collegium Medicum UMK. Tym samym dzień 07.01.2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

Zimowy zegarek