Konkurs IDUB - Konkurs "Publikacje"

Konkurs IDUB - Konkurs "Publikacje"

 

Nowe zasady konkursu „Publikacje” dla pracowników w ramach programu Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza

Od stycznia 2022 r. wznawiamy nabór wniosków w konkursie „Publikacje” na finansowanie kosztów publikacji w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Celem konkursu jest umożliwienie nauczycielom akademickim uzyskania finansowania kosztów publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych oraz ich upowszechnienia w otwartym dostępie (Open Access).

Zgodnie z nowym regulaminem konkursu środki finansowe dotyczące kosztów publikacji mogą zostać przyznane wyłącznie na umieszczenie artykułu w systemie publikacji Open Access w czasopismach naukowych z:

1) Q1 według Web of Science w przypadku finasowania ze środków dla uniwersyteckich centów doskonałości;

2) Q1 i Q2 według Web of Science w przypadku finasowania ze środków dla zespołów badawczych wyłaniających się pól badawczych oraz zrównoważonego rozwoju.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu Publikacje dostępne są na stronie Inicjatywy doskonałości - uczelni badawczej

library g53c58a94b 1920