OGÓLNOPOLSKI PROTEST PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

OGÓLNOPOLSKI PROTEST PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

Do Wszystkich Pracowników.

W imieniu Zarządu Związku Zawodowego Pracowników Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera, pragnę poinformować, że związek nasz wraz z innymi związkami zawodowymi działającymi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, przyłączył się do OGÓLNOPOLSKIEGO PROTESTU PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI zorganizowanego przez Radę Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Protest dotyczy braku wzrostu wynagrodzeń wszystkich pracowników(będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi), oraz zwiększenia ogólnych nakładów na szkolnictwo wyższe i naukę.
Więcej informacji na stronie http://protestszkolnictwa.pl/

Związek Zawodowy Pracowników Collegium Medicum

 

 

Plakat - protest pracowników Uczelni Wyższych Plakat - protest pracowników Uczelni Wyższych