HR EXCELLENCE IN RESEARCH Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza YUFE Yerun
 

Stypendium Prezydenta Miasta

Stypendium Prezydenta Miasta

Wnioski o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów należy składać za pośrednictwem Wydziałów (terminy składania zostaną podane na stronie Wydziałów).

We wniosku należy uwzględnić osiągnięcia z okresu dwóch lat kalendarzowych poprzedzających rok posiedzenia kapituły rozpatrującej wnioski tj. 2022 i 2023. Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i zgody na przetwarzanie danych osobowych zostały zamieszczone w BIP

https://bip.um.bydgoszcz.pl/artykul/985/4788/stypendia-naukowe-prezydenta-miasta-2024

Stypendia Naukowe Prezydenta Miasta - 2024 - Aktualności - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

docxStypendia Naukowe Prezydenta Miasta 2024 BIP29.38 KB

rtfWniosek o stypendium Prezydenta Miasta dla wybitnych młodych naukowców wzór72.7 KB

rtfZgoda na przetwarzanie danych - stypendia dla młodych naukowców i wyróżniających się studentów74.99 KB