Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

W dniu 13 grudnia 2021r. o godz. 13:00 na placu budowy przy ulicy Ujejskiego nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu SU nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Dokument symbolizujący rozpoczęcie budowy został podpisany  przez władze Uniwersytetu oraz Dyrektora Szpitala.

Inwestycja o wartości ponad 162 mln złotych realizowana z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia w ramach „Wieloletniego programu medycznego – rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy” zakłada budowę nowego obiektu szpitala z lądowiskiem dla śmigłowców LPR oraz przebudowę, modernizację i adaptację części istniejącego budynku w celu połączenia z projektowaną rozbudową.

W nowym obiekcie umiejscowione zostaną m.in.:

• Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny,

• Dział Sterylizacji i Dezynfekcji,

• Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego,

• Klinika Foniatrii i Audiologii z Oddziałem Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z

  Pododdziałem Chirurgii Szczękowej,

• Oddział Kliniczny Rehabilitacji.

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm ALSTAL GRUPA Budowlana Sp. z o.o. Sp. k. i ALSTAL Investment Sp. z o.o. Sk.

Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na koniec 2023 roku .

Budowa nowoczesnego budynku, spełniającego wymagane standardy medyczne i techniczne jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz umiejscowienie w nim strategicznych jednostek zwiększy zakres i komfort, a także bezpieczeństwo wykonywanych procedur medycznych. 

Galeria zdjęć z uroczystości>>

wizualizacje nowego budynku SU nr 2 w Bydgoszczy 1 wizualizacje nowego budynku SU nr 2 w Bydgoszczy 2
wizualizacje nowego budynku SU nr 2 w Bydgoszczy 3 wizualizacje nowego budynku SU nr 2 w Bydgoszczy 4
Uroczyste podpisanie i wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę  nowego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy   Uroczyste podpisanie i wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę  nowego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
 Uroczyste podpisanie i wmurowanie  aktu erekcyjnego pod budowę  nowego obiektu Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy  841C1497