Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi CM (HR pracowników niebędących nauczycielami akademickimi)

ul. M. Curie Skłodowskiej 9
budynek audytoryjny, I piętro, p. 14
tel. 52 585 39 15
e-mail: hr@cm.umk.pl

Starszy specjalista – mgr Anetta Czerska
e-mail: anetta.czerska@cm.umk.pl