Zmarł prof. Józef Kędziora

Zmarł prof. Józef Kędziora

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dr hab. med. Józefa Kędziory.

prof. J. Kędziora17 listopada 2021 r. w wieku 83 lat zmarł Profesor Józef Kędziora, lekarz, biochemik i fizjolog, wybitny uczony, były Kierownik Katedry i Zakładu Biochemii w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu w latach 2001-2013.

Pułkownik prof. dr hab. med. Józef Kędziora (ur. 1938 r.) był absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, uzyskując dyplom lekarza w dniu 31.01.1963 r.. W roku 1965 ukończył dodatkowo studia na kierunku biochemia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie po stażu podyplomowym został zatrudniony w Katedrze Chemii Fizjologicznej. W 1970 r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy pt.: „Izolowanie i właściwości aspergillopeptydazy Af z płynnej hodowli grzyba Aspergillus fumigatus”. Natomiast w dniu 20.05.1975 r. Rada Wydziału Lekarskiego WAM, na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Korelacja między zaburzeniami biochemicznymi, a anomaliami chromosomalnymi w zespole Downa”, popełnionej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, nadała stopień doktora habilitowanego.Tytuł profesora otrzymał 14.02.1985 r. W latach 1979–2002 Profesor kierował Katedrą i Zakładem Fizjologii WAM, następnie był kierownikiem Zakładu Chemii i Biochemii Klinicznej na Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 1991–1998 Profesor Józef Kędziora pełnił funkcję prorektora ds. nauki WAM w Łodzi. W tym okresie aktywnie współpracował z wojskową służbą zdrowia i medycznymi uczelniami wojskowymi USA i Europy Zachodniej. Profesor Kędziora przebywał na stypendiach zagranicznych w Cardiothoracic Institute Bromptom Hospital (UK), w Laboratorie des Proteines Universite Paris (Francja), Department of Biochemical Genetics (London, UK) oraz Nine Wells Hospital, Dundee University (UK). 
Od 2001 do 2013 roku pełnił funkcję kierownika Katedry i Zakładu Biochemii początkowo w Akademii Medycznej im. L. Rydygiera UMK w Bydgoszczy, a od 2004 roku w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Był autorytetem w zakresie fizjologicznej i patologicznej roli wolnych rodników oraz mechanizmów antyoksydacyjnych. W uznaniu Jego dokonań naukowych w tej dziedzinie został zaproszony do opracowania jednego z rozdziałów (rozdział 5 - „Free Radical Processes and Deconditioning”) w zbiorowym dziele pod redakcją prof. Johna E. Greenleafa pt. „Deconditioning and Reconditioning” (CRC Press 2004). Profesor Kędziora był autorem i współautorem licznych publikacji naukowych, promotorem wielu prac doktorskich (w tym 7 doktoratów w CM UMK) oraz opiekunem trzech przewodów habilitacyjnych. Aktywnie uczestniczył w życiu naukowym, był członkiem Komitetu Nauk Fizjologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Society for Free Radical Research oraz Association of Military Surgeon US. Za wkład w rozwój biochemii Profesor otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, natomiast za wybitne osiągnięcia dla nauki został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.