Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

Bezpłatne szczepienia przeciwko grypie

uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość bezpłatnego zaszczepienia się przeciwko grypie w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.

 Ze szczepienia skorzystać mogą: 

 - nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni, 
- studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów, 

 Celem zaszczepienia należy zgłosić się do POZ w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy od poniedziałku do piątku w godz. 11:00- 14:00 z wypełnionym oświadczeniem pdf>>>załącznik120.34 KB

Zaproszenie jest aktualne do czasu wyczerpania zapasów szczepionek. 

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy