dr Adam Sikora z Wydziału Farmaceutycznego laureatem programu LIDER XII

dr Adam Sikora z Wydziału Farmaceutycznego laureatem programu LIDER XII

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło XII konkurs w ramach Programu LIDER. Projekt pt.: „NEED: design emisji dawki inhalatorów suchego proszku”, którego kierownikiem jest dr n. farm. Adam Sikora, adiunkt w Katedrze Chemii Leków Wydziału Farmaceutycznego został zakwalifikowany do finansowania w kwocie 1 347 500,00 zł.

W tegorocznej edycji Programu Lider zostało złożonych 299 wniosków konkursowych. W drugim etapie oceny merytorycznej 217 autorów najlepiej ocenionych projektów musiało obronić potencjał wdrożeniowy oraz naukowy aplikowanego projektu przed Ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ostatecznie na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego oraz dostępnej alokacji, finansowanie otrzymało 56 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 80 670 706,14 zł. 

Program LIDER jest skierowany do młodych naukowców. Jego cel to poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
Pełna lista laureatów na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy zwycięskiego projektu.