Profesor W. Zegarski w składzie Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii

Profesor W. Zegarski w składzie Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii

Prof. dr hab. med. Wojciech ZegarskiProf. dr hab. Wojciech Zegarski, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej CM UMK, został powołany przez Ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w skład Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego.

Prof. dr hab. med. Wojciech Zegarski jest kierownikiem Katedry Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Do jego głównych zainteresowań zawodowych należą choroby nowotworowe przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń jelita grubego.

Do docenionych osiągnięć profesora należy m.in. organizacja i przeprowadzenie już XII edycji kursów laparoskopowych technik operacyjnych raka jelita grubego, w których uczestniczyło dotychczas 108 chirurgów z różnych ośrodków akademickich i oddziałów szpitalnych w kraju, oraz organizacja VI edycji specjalistycznych konferencji „rak odbytnicy” odbywających się cyklicznie w Bydgoszczy.

W działalności profesora najbardziej znaczące w Polsce gremia zajmujące się tworzeniem rekomendacji i wytycznych w zakresie koloproktologii i chirurgii onkologicznej wyróżniają przeprowadzenie przez prof. Zegarskiego wielu pokazowych zabiegów operacyjnych w ośrodkach akademickich w Polsce z jednoczasową transmisją żywo, oraz prezentacje osiągnięć Polskiej laparoskopii w chirurgii onkologicznej na świecie. 

Więcej info: https://www.pib-nio.pl/nauka/rada-naukowa/sklad/