COVID-19    ZAJĘCIA ZDALNE od 11 grudnia do 9 stycznia  

Nowe zarządzenia Rektora i Kanclerza